Javascript Menu by Deluxe-Menu.com
 


Contact Information
This Is Your Church Video
Audio Programs
Bookstore
Solia - The Herald
Solia Calendar Almanac
Cemetery
Summer Camps
Scholarships
Copyright
Subscribe
SEARCH
Make a Donation Today!
News Feed

| |

Bookmark and Share
2017 Episcopate Events at Vatra Romaneasca: Camp Vatra for Seniors - July 2-15, 2017...Camp Vatra for Juniors - July 23 - August 5, 2017...Episcopate Congress - August 31 - September 3, 2017...Episcopate Events off-site: 2017 Family Life Conference / Conferinta "Viata in Familie 2017" - May 26-28, 2017 in Merrillville, Indiana...

Thursday, Jun 22, 2017  

Press Release of the Episcopate Council of The Romanian Orthodox Episcopate of America 

[Grass Lake, Michigan – April 8, 2016] On April 2nd, 2016, the Episcopate Council met under the presidency of His Eminence, Archbishop Nathaniel, and discussed administrative, canonical and educational-pastoral matters.

The Episcopate Council:

1. …heard the decision of the Holy Synod of The Orthodox Church in America concerning Policies, Standards and Procedures (PSP) to be followed by the staff working with children in parishes (Sunday School, Youth Groups, Educational Programs, Dance groups, Sports activities, etc.);

2. …discussed the “Open Letter” written by His Grace, Bishop Irineu, to His Beatitude, Metropolitan Tikhon, and to the members of the Holy Synod, March 27. His Grace asked “put me and the monastery (Holy Ascension, Clinton, Michigan) under the omophorion of another Hierarch or under your Beatitude’s omophorion, whatever you consider.”

Council expressed its concern over this correspondence and addressed a letter to His Beatitude.

Council took note of the letters, petitions, and manifestos sent to the Chancery Office concerning frustration over the length of time of the investigation of some alleged activities of Bishop Irineu.

His Eminence, Archbishop Nathaniel, reminded Council that the investigation of the allegations brought against His Grace, Bishop Irineu, is not and cannot be conducted by any department of our Episcopate. The Archbishop read the following update from ORSMA: “An investigation is in progress, conducted according to the policies, standards and procedures of the Orthodox Church in America. It is a complex investigation because it is so thorough, the allegations being so serious and a great number of people had to be interviewed, many of them needing translators. Thus, it would be inappropriate to comment on the outcome. However, the investigation is drawing to a close and the final report, with recommendations, is being written. Once that report has been completed, decisions can be made.”

3. …briefly analyzed the pastoral and administrative activities of parishes in the Vicariates;

4. …discussed the requests of certain parishes to buy properties;

5. …heard the 2015 and first trimester of 2016 Financial Reports from the Department of Finance;

6. …established a commission to review Clergy salaries and various ways to implement remuneration standards in the Episcopate;

7. …discussed the financial support of the faithful to the parishes and Episcopate: membership vs. pledge;

8. …heard a report on the activity by the Department of Publications of ROEA;

9. …heard an update by the Department of Youth and Adult Youth Ministries Junior and Senior Camps at the Vatra and other Camps organized across Canada and U.S.;

10. …was informed of the financial reports and status of the Vatra Generations Campaign;

11. …reviewed some organizational matters regarding the “Family Life Conference”;

12. …discussed the preparation and structure of the 2016 Episcopate Congress in September.


 

Comunicat de Pres─â al Consiliului Eparhial al Episcopiei Ortodoxe Romane din America 

[Grass Lake, Michigan – 8 Aprilie 2016] În data de 2 aprilie 2016, s-a întâlnit Consiliul Eparhial sub pre╚Öedin╚Ťia Înaltpreasfin╚Ťitului P─ârinte Arhiepiscop Nathaniel. S-au dezb─âtut probleme de natur─â administrativ─â, canonic─â ╚Öi pastoral-educa╚Ťional─â.

Consiliul Eparhial:

1. ...a luat cuno╚Ötin╚Ť─â de hot─ârârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe din America privind standardele ╚Öi procedurile ce trebuiesc urmate de c─âtre persoanele care lucreaz─â cu copiii în parohii (╚ścoala Duminical─â, Asocia╚Ťiile de Tineret, programe educa╚Ťionale, grupuri de dans, activit─â╚Ťi sportive etc.);

2. ...a discutat „scrisoarea deschis─â” a Preasfin╚Ťitului Irineu, adresat─â Mitropolitului Tihon ╚Öi membrilor Sfântului Sinod în 27 martie. Preasfin╚Ťia Sa cere s─â fie trecut dimpreun─â cu m─ân─âstirea „În─âl╚Ťarea Domnului” din Clinton, Michigan, sub ascultarea altui ierarh sau sub ascultarea Mitropolitului, dup─â cum consider─â Preafericirea Sa.

Membrii Consiliului Eparhial s-au ar─âtat îngrijora╚Ťi de con╚Ťinutul acestei scrisori ╚Öi au adresat o scrisoare Mitropolitului.

S-a luat act de scrisorile, peti╚Ťiile ╚Öi manifestele care au fost trimise Cancelariei Episcopiei ╚Öi care arat─â frustrarea unora în ceea ce prive╚Öte durata investiga╚Ťiei unor acuza╚Ťii aduse împotriva Episcopului Irineu.

Înaltpreasfin╚Ťitul P─ârinte Arhiepiscop Nathaniel a ╚Ťinut s─â reaminteasc─â membrilor Consiliului Eparhial faptul c─â ancheta Preasfin╚Ťitului Irineu nu este ╚Öi nici nu poate fi de competen╚Ťa niciunui organism al Episcopiei noastre. În acest sens, Înaltpreasfin╚Ťia Sa a dat citire unui comunicat din partea ORSMA, în care se afirm─â urm─âtoarele:"Ancheta este în curs de desf─â╚Öurare, efectuat─â în conformitate cu standardele ╚Öi procedurile Bisericii Ortodoxe din America. Este o investiga╚Ťie complex─â, deoarece este foarte detaliata, acuza╚Ťiile fiind grave iar mul╚Ťi oameni au trebuit s─â fie intervieva╚Ťi, mul╚Ťi cu ajutorul traduc─âtorilor. Ar fi nepotrivit s─â coment─âm cu privire la rezultat. Cu toate acestea, ancheta se apropie de sfâr╚Öit ╚Öi raportul final, cu recomand─âri, este in curs de a fi alc─âtuit. Odat─â ce acest raport este finalizat, deciziile pot fi luate."

3. ...s-a f─âcut o analiz─â sumar─â a activit─â╚Ťii pastorale ╚Öi administrative din vicariatele Episcopiei;

4. ...s-au discutat cererile unor parohii care inten╚Ťioneaz─â s─â cumpere propriet─â╚Ťi;

5. ...a fost prezentat raportul financiar pe anul 2015 ╚Öi pe primul trimestru din anul 2016 al Departamentului de Finan╚Ťe;

6. ...s-a format o comisie care s─â analizeze salarizarea clerului ╚Öi diverse modalit─â╚Ťi de salarizare, care s─â fie similare în toat─â Episcopia;

7. ...s-au discutat aspecte legate de contribu╚Ťia financiar─â a credincio╚Öilor la sus╚Ťinerea parohiilor ╚Öi a Episcopiei, analizându-se diverse propuneri: membrie (membership) sau angajament lunar (pledge);

8. ...a fost prezentat un raport de activitate al Departamentul de Publica╚Ťii al ROEA;

9. ...a fost prezentat─â situa╚Ťia taberelor de var─â de la Vatra, cât ╚Öi a taberelor organizate de parohiile din SUA ╚Öi Canada;

10. ...a fost prezentat raportul financiar ╚Öi situa╚Ťia campaniei de strângere de fonduri „Genera╚Ťiile Vetrei”;

11. ...s-au discutat aspecte privind organizarea Conferin╚Ťei „Via╚Ťa Familiei” (Familly Life Conference);

12. ...s-a discutat despre pregătirea și desfășurarea Congresului Episcopiei din luna septembrie.

Share This:< PreviousNext >


 
 Powered by Orthodox Web Solutions

Home | Back | Print | Top